Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001135/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001135/2021

Ελληνικός Χρυσός 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001135/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Petros Kokkalis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left)

Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα σε νέα επενδυτική συμφωνία με την καναδικών συμφερόντων εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός", τροποποιώντας την από 17ετίας σύμβαση για την εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, κατόπιν αδυναμίας της εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Με την τροποποιητική σύμβαση η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατασκευής και λειτουργίας μεταλλουργικής μονάδας στο Μαντέμ Λάκκου, η οποία αποτελούσε βασικό σημείο της σύμβασης, και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης στην περιοχή, ερωτάται η Επιτροπή :

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου