Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 48kWORD 10k
1. maaliskuuta 2021
E-001197/2021
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-001197/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Tanja Fajon (S&D), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Maria Grapini (S&D), Javier Nart (Renew), Chris MacManus (The Left), Malin Björk (The Left), Sirpa Pietikäinen (PPE), Niyazi Kizilyürek (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Andreas Schieder (S&D), Martina Michels (The Left)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: EU:n suuntaviivojen rikkomukset – EU:n rahoitus israelilaisille yhteisöille miehitetyillä palestiinalaisalueilla

Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla sijaitsevien israelilaisten yhteisöjen ja niiden toimien kelpoisuudesta saada EU:n avustuksia ja palkintoja sekä tukea EU:n rahoitusvälineistä vuodesta 2014 lähtien(1) koskevien EU:n suuntaviivojen mukaan avustuksia voivat saada vain sellaiset israelilaiset yhteisöt, jotka eivät ole sijoittautuneet miehitetylle palestiinalaisalueelle eivätkä harjoita rahoitettuja toimia siellä.

Israelilaisessa laittomassa Arielin siirtokunnassa miehitetyllä palestiinalaisella Länsirannalla sijaitseva Arielin yliopisto on kuitenkin merkitty Horisontti 2020 -ohjelman rahoittaman BOUNCE-hankkeen ”sidosryhmäksi Israelissa”(2). Arielin yliopisto piti tiedotustilaisuuden hankkeesta, ja yksi yliopiston professoreista on merkitty yhdeksi tutkijoista ja BOUNCE-ryhmän jäseneksi, mikä rikkoo edellä mainittuja EU:n suuntaviivoja.

Vaikka Arielin yliopisto poistettiin äskettäin EU:n rahoittamasta GEO-CRADLE-hankkeen sidosryhmätietokannasta, muut israelilaiset siirtokuntayhteisöt osallistuvat hankkeeseen ja toteuttavat siihen liittyviä toimia.

1. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa estääkseen sen, että EU:n rahoittamissa tutkimushankkeissa ei toistuvasti rikota EU:n velvoitteita ja kantaa siitä, että Israelin suvereniteettia miehitetyllä palestiinalaisalueella ei tunnusteta?

2. Edellyttävätkö sen yksiköt hankkeen eettisen tarkastelun tai tarkastuksen tekemistä sen arvioimiseksi, onko hanke suuntaviivojen mukainen?

3. Aikooko se sisällyttää Horisontti Eurooppa -puiteohjelman israelilaisia yhteisöjä koskevaan eettiseen arviointimenettelyyn viittauksen näihin EU:n velvoitteisiin ja kantoihin?

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0719(03)&from=FI
(2)https://www.bounce-project.eu/news/bounce-dissemination-event-on-june-16-2020/
Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 19. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö