Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 55kWORD 11k
18 Μαρτίου 2021
E-001496/2021
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001496/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημόσιο χώρο ανταλλαγής απόψεων για την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, αυξάνοντας διαρκώς την επιρροή τους στη κοινή γνώμη. Ωστόσο, παρατηρούνται αυξανόμενα φαινόμενα παρέμβασης στο περιεχόμενο αναρτήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, επικαλούμενα τους όρους χρήσης τους, προχωρούν σε πολλές περιπτώσεις στη διαγραφή αναρτήσεων ή/και στην αναστολή λειτουργίας προφίλ χρηστών. Με τις παρεμβάσεις αυτές εγείρεται ζήτημα ουσιαστικής δημοκρατίας που άπτεται άμεσα της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών(1), η διαχείριση του οποίου επαφίεται, μέχρι στιγμής, σε μηχανισμούς που έχουν διαμορφωθεί από την εκάστοτε ιδιωτική πλατφόρμα δικτύωσης. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών στη ψηφιακή εποχή, δημοσιοποίησε πρόσφατα την πρότασή της για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες(2), η οποία περιλαμβάνει οριζόντιους κανόνες για τις πλατφόρμες, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελευθερία της έκφρασης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί επαρκείς και ασφαλείς τους μηχανισμούς διαχείρισης περιεχομένου που έχουν αναπτυχθεί από τις ιδιωτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης;

Πώς σκοπεύει, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και, δεδομένων των σοβαρών περιπτώσεων παραβίασής τους από τις πλατφόρμες, να διαμορφώσει ένα διαφανές πλαίσιο συμμετοχής που θα ορίζεται και θα αξιολογείται από κοινού με την κοινότητα χρηστών;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

(1)Βλ. σχετικά και το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ζητήματα, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_EL.html
(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου