Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-001496/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-001496/2021

Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-001496/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left)

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δημόσιο χώρο ανταλλαγής απόψεων για την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, αυξάνοντας διαρκώς την επιρροή τους στη κοινή γνώμη. Ωστόσο, παρατηρούνται αυξανόμενα φαινόμενα παρέμβασης στο περιεχόμενο αναρτήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, επικαλούμενα τους όρους χρήσης τους, προχωρούν σε πολλές περιπτώσεις στη διαγραφή αναρτήσεων ή/και στην αναστολή λειτουργίας προφίλ χρηστών. Με τις παρεμβάσεις αυτές εγείρεται ζήτημα ουσιαστικής δημοκρατίας που άπτεται άμεσα της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών[1], η διαχείριση του οποίου επαφίεται, μέχρι στιγμής, σε μηχανισμούς που έχουν διαμορφωθεί από την εκάστοτε ιδιωτική πλατφόρμα δικτύωσης. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών στη ψηφιακή εποχή, δημοσιοποίησε πρόσφατα την πρότασή της για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες[2], η οποία περιλαμβάνει οριζόντιους κανόνες για τις πλατφόρμες, με ιδιαίτερες αναφορές στην ελευθερία της έκφρασης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί επαρκείς και ασφαλείς τους μηχανισμούς διαχείρισης περιεχομένου που έχουν αναπτυχθεί από τις ιδιωτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης;

Πώς σκοπεύει, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και, δεδομένων των σοβαρών περιπτώσεων παραβίασής τους από τις πλατφόρμες, να διαμορφώσει ένα διαφανές πλαίσιο συμμετοχής που θα ορίζεται και θα αξιολογείται από κοινού με την κοινότητα χρηστών;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου