• EN - English
  • NL - Nederlands
Parlementaire vraag - E-001884/2021(ASW)Parlementaire vraag
E-001884/2021(ASW)

Antwoord van mevrouw Dalli namens de Europese Commissie

De Commissie blijft belanghebbenden informatie verstrekken over de voordelen van het gebruik van de huidige EU-gehandicaptenkaart. De huidige proefkaart is gebaseerd op vrijwillige wederzijdse erkenning en de verstrekking van voordelen aan kaarthouders. Gezien het vrijwillige karakter ervan is het in beginsel aan dienstverleners, met inbegrip van dienstverleners op het gebied van nooddiensten en veiligheid, om te beslissen of zij het gebruik van de kaart erkennen.

In de strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 werd aangekondigd dat de Commissie eind 2023 zal voorstellen een Europese gehandicaptenkaart te ontwikkelen die in alle lidstaten erkend zal worden. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaringen van het lopende proefproject met de Europese gehandicaptenkaart in acht lidstaten en op de EU‐parkeerkaart voor personen met een handicap. Tijdens de voorbereidingsfase wil de Commissie met de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten de mogelijke reikwijdte van het toekomstige kaartsysteem bespreken.

Laatst bijgewerkt op: 5 juli 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid