Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 19k
14 september 2021
E-002036/2021(ASW)
Svar från Olivér Várhelyi
på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-002036/2021

I juli 2018(1) angav rådet att anslutningsförhandlingarna med Turkiet hade avstannat, och att inget arbete skulle göras med att öppna eller avsluta förhandlingskapitel. Detta bekräftades igen år 2019(2). I sin senaste årsrapport om Turkiet(3) noterade kommissionen att Turkiet alltmer avlägsnar sig från EU. De fakta som ligger till grund för denna bedömning är fortfarande aktuella, trots regeringens upprepade engagemang för målet om EU-anslutning. Det är EU:s medlemsstater som fattar ett eventuellt beslut om att avbryta förhandlingarna, i enligt med bestämmelserna i förhandlingsramen(4).

I juni 2021 konstaterade Europeiska rådet(5) att EU har ett strategiskt intresse av en stabil och säker miljö i östra Medelhavsområdet och av utveckling av samarbetsinriktade och ömsesidigt gynnsamma förbindelser med Turkiet. Rådet välkomnade nedtrappningen i östra Medelhavsområdet, vilken måste upprätthållas i linje med uttalandet från Europeiska rådets medlemmar av den 25 mars 2021(6). Europeiska rådet upprepade att EU är redo att föra diskussioner med Turkiet på ett gradvist, proportionellt och reversibelt sätt för att förbättra samarbetet på ett antal områden av gemensamt intresse, med förbehåll för den villkorlighet som fastställdes i mars och i tidigare slutsatser från Europeiska rådet. Det noterar också det förberedande arbetet inför högnivådialoger med Turkiet om frågor av gemensamt intresse, såsom migration, folkhälsofrågor, klimatfrågor, frågor som rör kampen mot terrorism samt regionala frågor. Europeiska rådet fortsätter att följa frågan.

(1)https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process
(2)https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process
(3)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0355&from=EN
(4)https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/turkey/st20002_05_tr_framedoc_en.pdf
(5)https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
(6)https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf
Senaste uppdatering: 21 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy