Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 50kWORD 10k
23. apríla 2021
E-002207/2021
Otázka na písomné zodpovedanie  E-002207/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Victor Negrescu (S&D), José Manuel Fernandes (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hannes Heide (S&D), Eva Kaili (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Miguel Urbán Crespo (The Left), Yana Toom (Renew), Esther de Lange (PPE), Laurence Farreng (Renew), Franc Bogovič (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Karol Karski (ECR), Christophe Hansen (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Petra Kammerevert (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Andreas Schieder (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Ohrozenie športu vyplývajúce z vytvorenia Európskej Superligy

Niekoľko európskych futbalových klubov navrhlo, aby sa vytvorila nová Európska Superliga, ktorú by tvorili len niektoré z najlepších futbalových klubov s najväčším rozpočtom. Členstvo v Európskej Superlige by bolo netransparentne obmedzené a podmienené. Hrozí, že táto nová súťaž by narušila zásady transparentnej, spravodlivej a otvorenej súťaže založenej na výkone, ktorou sa riadi európsky šport vo všeobecnosti, a najmä futbal. Je veľmi pravdepodobné, že by spôsobila značné finančné straty pre iné európske kluby a poškodila ducha európskeho športu. Hrozí tiež, že by tento vývoj ovplyvnil aj iné športy.

Aké kroky plánuje Komisia podniknúť v súvislosti s otázkou Európskej Superligy a ako by mohla zasiahnuť, aby zabránila vytvoreniu tejto novej súťaže a negatívnym vedľajším účinkom, ktoré by mohla spôsobiť?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 10. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia