• EN - English
 • PL - polski
Pytanie poselskie - E-002407/2021(ASW)Pytanie poselskie
E-002407/2021(ASW)

  Odpowiedź udzielona przez Wiceprzewodniczącego wykonawczego Valdisa Dombrovskisa w imieniu Komisji Europejskiej

  Jak określono w rozporządzenie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności[1], państwa członkowskie są odpowiedzialne za przygotowanie krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności (KPO) oraz za opracowanie planu reform i inwestycji na szczeblu krajowym. Do państw członkowskich należy również decyzja, czy ubiegać się o wsparcie pożyczkowe. Wniosek taki musi być uzasadniony wyższymi potrzebami finansowymi związanymi z dodatkowymi reformami i inwestycjami oraz wyższymi kosztami KPO niż maksymalny wkład finansowy przydzielony jako bezzwrotne wsparcie finansowe.

  Chociaż rozporządzenie nie narzuca żadnego klucza, według którego przydzielane są środki i finansowanie z instrumentu w obrębie państwa członkowskiego, zapewnienie poczucia odpowiedzialności na wszystkich szczeblach ma kluczowe znaczenie dla trwałego oddziaływania planów. Spójność społeczna i terytorialna jest jednym z kluczowych celów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i znajduje odzwierciedlenie w kryteriach oceny. Ponadto państwa członkowskie muszą określić, w jaki sposób proces konsultacji prowadzony z odpowiednimi podmiotami, w tym z samorządami regionalnymi i lokalnymi, znajduje odzwierciedlenie w ich KPO. Komisja zachęciła również państwa członkowskie do odkreślania w swoich planach, w jaki sposób zainteresowane strony będą zaangażowane na etapie wdrażania.

  Ocena KPO przedłożonego przez Polskę w dniu 3 maja 2021 r. jest nadal w toku, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 19 rozporządzenia i w załączniku V do tego rozporządzenia. Z tego powodu wszelkie uwagi dotyczące jego treści byłyby na tym etapie przedwczesne.

  Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności