Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 39kWORD 9k
7 mei 2021
E-002463/2021
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-002463/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Geert Bourgeois (ECR)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Toepassing Richtlijn 2011/7/EU op diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid (de rechterlijke macht)

Richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties heeft als doel de situatie van schuldeisers te verbeteren die met betalingsachterstand worden geconfronteerd in hun betrekkingen met bedrijven én overheidsdiensten. "Handelstransacties" worden door de richtlijn niet beperkt tot transacties tussen ondernemingen, maar omvatten eveneens "transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties". Een "overheidsinstantie" wordt in artikel 2, lid 2, van de betrokken richtlijn omschreven als een "aanbestedende dienst" in de zin van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten.

1. Wordt door de omschrijving van een "overheidsintantie" als "aanbestedende dienst" in artikel 2, lid 2, het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/7/EU beperkt, in die zin dat het leveren van diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid, in casu de rechterlijke macht (denk aan diensten van beëdigd vertalers en tolken, gerechtsdeskundigen, insolventiefunctionarissen), niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt?

2. Indien voornoemde handelstransacties niet binnen het toepassingsgebied van genoemde richtlijn vallen, welke stappen wil de Commissie dan ondernemen om aan deze lacune tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat overheden het goede voorbeeld geven?

3. Indien voornoemde handelstransacties wel binnen het toepassingsgebied van genoemde richtlijn vallen, welke stappen wil de Commissie dan ondernemen om de naleving van de richtlijn door overheidsinstanties effectief te handhaven?

Laatst bijgewerkt op: 19 mei 2021Juridische mededeling - Privacybeleid