• EN - English
  • RO - română
Întrebare parlamentară - E-002548/2021(ASW)Întrebare parlamentară
E-002548/2021(ASW)

Răspuns dat de dl Sinkevičius în numele Comisiei Europene

Ursul brun este o specie strict protejată, menționată în anexa IV la Directiva Habitate[1]. În consecință, conform articolului 12 din directivă, capturarea sau uciderea deliberată a exemplarelor sale este interzisă. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 16, este posibil să se facă o derogare de la regimul de protecție strictă. Statele membre pot face apel la derogări pentru a urmări alte interese publice, cum ar fi prevenirea daunelor grave asupra recoltelor sau a efectivelor de animale ori a sănătății și a siguranței publice, în cazul în care nu există o alternativă satisfăcătoare, iar derogarea nu aduce atingere menținerii populațiilor de specii într-o stare de conservare favorabilă. În aceleași circumstanțe, statele membre pot permite, de asemenea, în condiții de strictă supraveghere, conform unor criterii selective și la un nivel limitat, prelevarea sau deținerea de anumite specimene din speciile enumerate în anexa IV, în număr limitat, stabilit de autoritățile naționale competente. Statelor membre le revine responsabilitatea de a emite aceste derogări, pe care le raportează Comisiei o dată la doi ani.

Comisia nu dispune de un recensământ detaliat al populației de urși bruni. Statele membre pot utiliza fondurile UE pentru monitorizarea speciilor, însă ele pot emite derogările menționate mai sus fără a dispune de un recensământ complet dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 16. Cu toate acestea, statele membre trebuie să dispună de date referitoare la starea de conservare a speciilor înainte de acordarea oricărei derogări.

Cel mai recent raport al României privind derogările vizează anul 2017 (23 de urși afectați) și anul 2018 (88 de urși afectați)[2]. Următorul raport trebuie prezentat până la 30 septembrie 2021.

Serviciile Comisiei le-au solicitat autorităților române să le informeze cu privire la rezultatul anchetelor penale în curs privind împușcarea urșilor bruni la care se referea întrebarea.

Ultima actualizare: 23 iulie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate