Întrebare parlamentară - E-002675/2021Întrebare parlamentară
E-002675/2021

Protecția diversității culturale și a conținutului european în sectorul audiovizual

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-002675/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Industria audiovizuală și cinematografică continuă să sufere perturbări economice din cauza pandemiei de COVID-19. Menținerea libertății comerciale a sectorului pentru a conveni asupra unei exclusivități teritoriale depline în vederea asigurării finanțării și a distribuirii optime a conținutului este esențială pentru succesul pe termen lung și viabilitatea economică a sectorului.

Acordarea de licențe teritoriale exclusive stimulează investițiile în producția de conținut și o gamă largă de modele de afaceri în domeniul distribuției. Acest model de afaceri nu este specific Europei. Subminarea acordării de licențe teritoriale exclusive și a libertății comerciale de a garanta mecanisme de finanțare și distribuție individuale și personalizate ar avea un impact negativ asupra industriei cinematografice și audiovizuale și asupra bunăstării consumatorilor — prin limitarea conținutului și a serviciilor oferite.

Susținător[1]

Ultima actualizare: 31 mai 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate