Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 51kWORD 11k
18 mai 2021
E-002675/2021
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-002675/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)
 Răspuns scris 
 Subiect: Protecția diversității culturale și a conținutului european în sectorul audiovizual

Industria audiovizuală și cinematografică continuă să sufere perturbări economice din cauza pandemiei de COVID-19. Menținerea libertății comerciale a sectorului pentru a conveni asupra unei exclusivități teritoriale depline în vederea asigurării finanțării și a distribuirii optime a conținutului este esențială pentru succesul pe termen lung și viabilitatea economică a sectorului.

Acordarea de licențe teritoriale exclusive stimulează investițiile în producția de conținut și o gamă largă de modele de afaceri în domeniul distribuției. Acest model de afaceri nu este specific Europei. Subminarea acordării de licențe teritoriale exclusive și a libertății comerciale de a garanta mecanisme de finanțare și distribuție individuale și personalizate ar avea un impact negativ asupra industriei cinematografice și audiovizuale și asupra bunăstării consumatorilor — prin limitarea conținutului și a serviciilor oferite.

1. Având în vedere ambiția Comisiei de a sprijini redresarea sectorului audiovizual, care este abordarea Comisiei de a garanta exclusivitatea teritorială deplină și libertatea comercială, deoarece dacă acestea nu sunt pe deplin garantate, s-ar eroda bunăstarea consumatorilor atât în ceea ce privește conținutul, cât și opțiunile de distribuție?

2. Cum intenționează Comisia să protejeze dispozițiile articolului 167 din TFUE — în special înflorirea culturilor statelor membre — în cadrul viitorului dialog?

Susținător(1)

(1)Această întrebare este sprijinită de un alt deputat decât autorii săi: Laurence Farreng (Renew)
Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 31 mai 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate