Parlamentarno vprašanje - E-002675/2021Parlamentarno vprašanje
E-002675/2021

Zaščita kulturne raznovrstnosti in evropskih vsebin v avdiovizualnem sektorju

18.5.2021

Vprašanje za pisni odgovor  E-002675/2021
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

V avdiovizualni in filmski industriji so še naprej prisotne gospodarske motnje, ki so nastale zaradi pandemije covida-19. Za dolgoročni uspeh in gospodarsko vzdržnost sektorja je ključno, da ohrani tržno svobodo in z njo povezano popolno ozemeljsko izključnost, saj se z njo lahko zagotovita optimalno financiranje in distribucija vsebin.

Izdajanje izključnih ozemeljskih licenc spodbuja naložbe v produkcijo vsebin in širok nabor poslovnih modelov distribucije. Ta poslovni model poznajo tudi zunaj Evrope. S spodkopavanjem ureditve, ki omogoča izdajanje izključnih ozemeljskih licenc in zagotavlja tržno svobodo pri izbiri individualnih in prilagojenih načinov financiranja in distribucije, bi škodovali filmski in avdiovizualni industriji, pa tudi blaginji potrošnikov, saj bi omejili ponudbo vsebin in storitev.

Podpornik[1]

Zadnja posodobitev: 31. maj 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov