Parlamentní otázky
PDF 38kWORD 21k
21. září 2021
E-002777/2021(ASW)
Odpověď vysokého představitele, místopředsedy Borrella
jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-002777/2021

Evropská unie (EU) na vynucené přistání letu společnosti Ryanair dne 23. května 2021 zareagovala silně. Už 24. května 2021 tento akt odsoudila Evropská rada a stanovila konkrétní kroky, které je třeba podniknout(1). Dne 4. června 2021 pak Rada zakázala běloruským dopravcům přelétat vzdušným prostorem EU a přilétat na letiště EU(2) a dne 21. června 2021 Rada pro zahraniční věci přijala sankce vůči 78 běloruským občanům a 8 subjektům(3), mezi nimiž je sedm občanů a jeden subjekt zapojený do incidentu s letem společnosti Ryanair. Rada dále odsouhlasila cílené hospodářské sankce v klíčových odvětvích, které byly přijaty 24. června 2021(4).

Všechna tato opatření jsou prostředkem nátlaku na běloruský režim, aby změnil své chování a činy a mimo jiné propustil Ramana Prataseviče, Sofii Sapegovou a všechny politické vězně. EU opakovaně vyzvala k jejich propuštění, mimo jiné když si předvolala běloruského velvyslance, aby mu sdělila, že EU odsuzuje nepřípustný krok běloruských orgánů(5). Výzva k okamžitému propuštění Ramana Prataseviče a Sofie Sapegové byla rovněž ústředním prvkem společného prohlášení EU, Spojených států, Kanady a Spojeného království ze dne 21. června 2021(6).

Pokud jde o roli Ruska, je postoj Evropské unie jednoznačný. Nezávislost, suverenita a integrita Běloruska, jakož i demokratická volba běloruského národa musí být respektována a je nutné se vyhnout jakémukoli vměšování zvenčí.

(1)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5-2021-INIT/cs/pdf
(2)Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku, a nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.
(3)https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
(4)Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1031 ze dne 24. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku, a nařízení Rady (EU) 2021/1030 ze dne 24. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.
(5)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98916/belarus-eu-summons-belarus-ambassador_en
(6)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
Poslední aktualizace: 22. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí