Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 46kWORD 22k
21 Σεπτεμβρίου 2021
E-002777/2021(ASW)
Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002777/2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντέδρασε έντονα στην αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στις 23 Μαΐου 2021. Στις 24 Μαΐου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε την εν λόγω πράξη και καθόρισε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν(1). Στις 4 Ιουνίου 2021, το Συμβούλιο απαγόρευσε τη διέλευση πτήσεων από τον εναέριο χώρο της ΕΕ και την πρόσβαση αερομεταφορέων της Λευκορωσίας στους αερολιμένες της ΕΕ(2), ενώ στις 21 Ιουνίου 2021 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε κυρώσεις κατά 78 Λευκορώσων και 8 οντοτήτων(3), μεταξύ των οποίων επτά άτομα και μία οντότητα που συνδέονται με το περιστατικό της Ryanair . Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σε βασικούς τομείς, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2021(4).

Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν μέσο άσκησης πίεσης στο καθεστώς της Λευκορωσίας για να αλλάξει τη συμπεριφορά και τις ενέργειές του και, μεταξύ άλλων, για να απελευθερώσει τον κ. Roman Protasevich, την κ. Sofia Sapega και όλους τους πολιτικούς κρατουμένους. Η ΕΕ ζήτησε επανειλημμένα την απελευθέρωσή τους, όπως και όταν κλητεύθηκε ο πρέσβης της Λευκορωσίας να ενημερωθεί ότι η ΕΕ καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια των αρχών της Λευκορωσίας(5). Η έκκληση για άμεση απελευθέρωση του κ. Roman Protasevich και της κ. Sofia Sapega αποτέλεσε επίσης κεντρικό στοιχείο μιας κοινής δήλωσης της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 Ιουνίου 2021(6).

Όσον αφορά τον ρόλο της Ρωσίας, το μήνυμα της ΕΕ ήταν πολύ σαφές. Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η ακεραιότητα της Λευκορωσίας, καθώς και η δημοκρατική επιλογή του λαού της Λευκορωσίας πρέπει να γίνονται σεβαστές. Κάθε εξωτερική παρέμβαση πρέπει να αποφεύγεται.

(1)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5-2021-INIT/el/pdf
(2)Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/908 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και κανονισμός (ΕΕ) 2021/907 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία
(3)https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
(4)Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1031 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εν όψει της κατάστασης στη Λευκορωσία και κανονισμός (ΕΕ) 2021/1030 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία
(5)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98916/belarus-eu-summons-belarus-ambassador_en
(6)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου