Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-002777/2021(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-002777/2021(ASW)

  Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντέδρασε έντονα στην αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στις 23 Μαΐου 2021. Στις 24 Μαΐου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε την εν λόγω πράξη και καθόρισε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν[1]. Στις 4 Ιουνίου 2021, το Συμβούλιο απαγόρευσε τη διέλευση πτήσεων από τον εναέριο χώρο της ΕΕ και την πρόσβαση αερομεταφορέων της Λευκορωσίας στους αερολιμένες της ΕΕ[2], ενώ στις 21 Ιουνίου 2021 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε κυρώσεις κατά 78 Λευκορώσων και 8 οντοτήτων[3], μεταξύ των οποίων επτά άτομα και μία οντότητα που συνδέονται με το περιστατικό της Ryanair . Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης για στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σε βασικούς τομείς, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2021[4].

  Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν μέσο άσκησης πίεσης στο καθεστώς της Λευκορωσίας για να αλλάξει τη συμπεριφορά και τις ενέργειές του και, μεταξύ άλλων, για να απελευθερώσει τον κ. Roman Protasevich, την κ. Sofia Sapega και όλους τους πολιτικούς κρατουμένους. Η ΕΕ ζήτησε επανειλημμένα την απελευθέρωσή τους, όπως και όταν κλητεύθηκε ο πρέσβης της Λευκορωσίας να ενημερωθεί ότι η ΕΕ καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια των αρχών της Λευκορωσίας[5]. Η έκκληση για άμεση απελευθέρωση του κ. Roman Protasevich και της κ. Sofia Sapega αποτέλεσε επίσης κεντρικό στοιχείο μιας κοινής δήλωσης της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 Ιουνίου 2021[6].

  Όσον αφορά τον ρόλο της Ρωσίας, το μήνυμα της ΕΕ ήταν πολύ σαφές. Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η ακεραιότητα της Λευκορωσίας, καθώς και η δημοκρατική επιλογή του λαού της Λευκορωσίας πρέπει να γίνονται σεβαστές. Κάθε εξωτερική παρέμβαση πρέπει να αποφεύγεται.

  Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2021
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου