Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 35kWORD 21k
21. syyskuuta 2021
E-002777/2021(ASW)
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Josep Borrellin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-002777/2021

Euroopan unioni on reagoinut voimakkaasti Ryanairin lennon pakotettuun laskeutumiseen 23. toukokuuta 2021. Eurooppa-neuvosto tuomitsi teon 24. toukokuuta 2021 ja esitti toteutettavaksi konkreettisia toimia(1). Neuvosto kielsi 4. kesäkuuta 2021 valkovenäläisiltä lentoliikenteen harjoittajilta lentämisen EU:n ilmatilassa ja pääsyn EU:n lentoasemille(2), ja 21. kesäkuuta 2021 ulkoasiainneuvosto asetti pakotteita 78 valkovenäläiselle yksityishenkilölle ja 8 yhteisölle(3), mukaan lukien seitsemän Ryanairin välikohtaukseen liittyvää henkilöä ja yksi yhteisö . Neuvosto sopi myös keskeisille aloille kohdennetuista talouspakotteista, jotka hyväksyttiin 24. kesäkuuta 2021(4).

Kaikki nämä toimenpiteet ovat keino painostaa Valko-Venäjän hallintoa muuttamaan käytöstään ja toimiaan, muun muassa vapauttamaan Roman Protasevitšin, Sofia Sapegan ja kaikki poliittiset vangit. EU on toistuvasti kehottanut vapauttamaan heidät, myös silloin, kun Valko-Venäjän suurlähettiläs kutsuttiin paikalle ja hänelle kerrottiin, että EU tuomitsee Valko-Venäjän viranomaisten toimen, joka ei ole hyväksyttävissä(5). Kehotus vapauttaa välittömästi Roman Protasevitš ja Sofia Sapega oli myös keskeinen osa EU:n, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 21. kesäkuuta 2021 antamaa yhteistä julkilausumaa(6).

Venäjän roolin osalta EU:n viesti on ollut hyvin selkeä. Valko-Venäjän itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta, koskemattomuutta sekä Valko-Venäjän väestön demokraattista valintaa on kunnioitettava. Ulkopuolista puuttumista on vältettävä kaikissa sen muodoissa.

(1)https://www.consilium.europa.eu/media/49791/2425-05-21-euco-conclusions-en.pdf
(2)Neuvoston päätös (YUTP) 2021/908, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2021, Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta sekä neuvoston asetus (EU) 2021/907, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2021, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta.
(3)https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
(4)Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1031, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta sekä neuvoston asetus (EU) 2021/1030, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta
(5)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98916/belarus-eu-summons-belarus-ambassador_en
(6)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
Päivitetty viimeksi: 22. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö