Parlamento klausimas - E-002777/2021(ASW)Parlamento klausimas
E-002777/2021(ASW)

J. Borrellio atsakymas Europos Komisijos vardu

Europos Sąjunga (ES) griežtai reagavo į 2021 m. gegužės 23 d. įvykdytą priverstinį „Ryanair“ orlaivio nutupdymą. 2021 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Taryba pasmerkė šį aktą ir nustatė konkrečius veiksmus, kurių reikia imtis[1]. 2021 m. birželio 4 d. Taryba įvedė draudimą Baltarusijos vežėjams naudotis ES oro erdve ir patekti į ES oro uostus[2], o 2021 m. birželio 21 d. Užsienio reikalų taryba patvirtino sankcijas prieš 78 Baltarusijos asmenis ir 8 subjektus[3], tarp kurių yra su „Ryanair“ incidentu susiję septyni asmenys ir vienas subjektas . Taryba taip pat susitarė dėl tikslinių ekonominių sankcijų svarbiausiems sektoriams. Jos patvirtintos 2021 m. birželio 24 d.[4]

Visos šios priemonės yra būdai daryti spaudimą Baltarusijos režimui, kad jis pakeistų savo elgesį ir veiksmus, be kita ko, paleistų Romaną Protasevičių, Sofią Sapegą ir visus politinius kalinius. ES ne kartą ragino tai padaryti, kaip ir tada, kai Baltarusijos ambasadorius buvo iškviestas jam informuoti, kad ES smerkia šį nepriimtiną Baltarusijos valdžios institucijų žingsnį[5]. Raginimas nedelsiant paleisti Romaną Protasevičių ir Sofią Sapegą taip pat buvo pagrindinis 2021 m. birželio 21 d. ES, JAV, Kanados ir Jungtinės Karalystės bendro pareiškimo elementas[6].

Dėl Rusijos vaidmens ES pozicija buvo ir yra labai aiški. Turi būti gerbiama Baltarusijos nepriklausomybė, suverenitetas, vientisumas ir demokratinis Baltarusijos žmonių pasirinkimas. Privalu vengti bet kokio kišimosi iš išorės.

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika