Parlamentsfrågor
PDF 35kWORD 21k
21 september 2021
E-002777/2021(ASW)
Svar från den höga representanten/vice ordföranden Josep Borrell
på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-002777/2021

Europeiska unionen (EU) reagerade kraftfullt på tvångslandningen av en Ryanairflight den 23 maj 2021. Den 24 maj 2021 fördömde Europeiska rådet denna akt och fastställde konkreta åtgärder som skulle vidtas(1). Den 4 juni 2021 införde rådet ett förbud mot överflygning av EU:s luftrum och mot belarusiska lufttrafikföretags tillträde till EU:s flygplatser(2) och den 21 juni 2021 antog rådet (utrikes frågor) sanktioner mot 78 belarusiska personer och 8 enheter(3), inklusive sju personer och en enhet som är kopplade till händelsen med Ryanair-flighten. Rådet enades också om riktade ekonomiska sanktioner inom viktiga sektorer, vilka antogs den 24 juni 2021(4).

Alla dessa åtgärder är ett sätt att utöva påtryckningar på den belarusiska regimen att ändra sitt beteende och agerande, bland annat genom att frige Roman Protasevitj, Sofia Sapega och alla politiska fångar. EU har upprepade gånger krävt att de skulle friges, bland annat när den belarusiska ambassadören kallades in för att meddelas att EU fördömer de belarusiska myndigheternas oacceptabla agerande(5). Kravet på omedelbar frigivning av Roman Protasevitj och Sofia Sapega var också ett centralt inslag i ett gemensamt uttalande från EU, Förenta staterna, Kanada och Förenade kungariket den 21 juni 2021(6).

När det gäller Rysslands roll har EU:s budskap varit mycket tydligt. Belarus oberoende, suveränitet och integritet samt det belarusiska folkets demokratiska val måste respekteras. All extern inblandning måste undvikas.

(1)https://www.consilium.europa.eu/media/49791/2425-05-21-euco-conclusions-en.pdf
(2)Rådets beslut (Gusp) 2021/908 av den 4 juni 2021 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland och rådets förordning (EU) 2021/907 av den 4 juni 2021 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland
(3)https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/06/21/belarus-fourth-package-of-eu-sanctions-over-enduring-repression-and-the-forced-landing-of-a-ryanair-flight/
(4)Rådets beslut (Gusp) 2021/1031 av den 24 juni 2021 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Vitryssland och rådets förordning (EU) 2021/1030 av den 24 juni 2021 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland
(5)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/98916/belarus-eu-summons-belarus-ambassador_en
(6)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/100402/belarus-joint-statement-canada-european-union-united-kingdom-and-united-states_en
Senaste uppdatering: 22 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy