Парламентарен въпрос - E-002777/2021Парламентарен въпрос
E-002777/2021

Спонсорирани от беларуската държава въздушно пиратство и тероризъм

Въпрос с искане за писмен отговор  E-002777/2021
до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Член 138 от Правилника за дейността
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Европа не може да бездейства, докато един диктатор предприема държавно спонсорирани актове на въздушно пиратство и тероризъм. Отклоняването на пътнически самолет от беларуския диктатор Лукашенко е нападение както срещу беларуски, така и срещу европейски граждани. В контекста на тези възмутителни събития бихме искали заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да ни каже на ясен, пряк и недвусмислен език какви мерки ще предприеме, за да защити интересите и ценностите на ЕС.

Последно осъвременяване: 14 юни 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност