Parlamentní otázka - E-002777/2021Parlamentní otázka
E-002777/2021

Státem podporované letecké pirátství a terorismus v Bělorusku

Otázka k písemnému zodpovězení  E-002777/2021
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
článek 138 jednacího řádu
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak se diktátor zapojuje do činů leteckého pirátství a terorismu podporovaného státem. Odklonění letu osobního letadla běloruským diktátorem Lukašenkem představuje útok na běloruské i evropské občany. S ohledem na tyto skandální události bychom rádi požádali místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby nám jasně, přímo a jednoznačně sdělil, jaká opatření přijme na obranu zájmů a hodnot EU.

Poslední aktualizace: 14. června 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí