Parlamentní otázky
PDF 53kWORD 11k
25. května 2021
E-002777/2021
Otázka k písemnému zodpovězení  E-002777/2021
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
článek 138 jednacího řádu
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)
 Písemná odpověď 
 Předmět: Státem podporované letecké pirátství a terorismus v Bělorusku

Evropa nemůže nečinně přihlížet, jak se diktátor zapojuje do činů leteckého pirátství a terorismu podporovaného státem. Odklonění letu osobního letadla běloruským diktátorem Lukašenkem představuje útok na běloruské i evropské občany. S ohledem na tyto skandální události bychom rádi požádali místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby nám jasně, přímo a jednoznačně sdělil, jaká opatření přijme na obranu zájmů a hodnot EU.

1. Jaké sankce uvalí místopředseda Komise, vysoký představitel na diktátora za tento závažný pirátský čin, aby nezůstalo jen u slovního vyjádření? Přesněji řečeno, bude usilovat o uvalení okamžitých a koordinovaných sankcí na Lukašenka a jeho přívržence a pozastaví EU veškerou evropskou leteckou dopravu nad Běloruskem a do Běloruska?

2. Jaké konkrétní kroky podnikne místopředseda Komise, vysoký představitel, aby zajistil okamžité propuštění Romana Protaseviče, jeho přítelkyně a dalších osob zadržených při tomto teroristickém činu, a jaké je jeho poselství pro všechny evropské cestující, kteří se spoléhají na to, že EU jim na cestách zajistí bezpečnost a ochranu?

3. Takový čin nemohl být proveden bez tichého souhlasu, či dokonce podpory Lukašenkova hlavního spojence Vladimíra Putina. Jak se to projeví v postoji místopředsedy Komise, vysokého představitele ke kremelskému režimu?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 14. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí