Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 53kWORD 10k
25. maj 2021
E-002777/2021
Forespørgsel til skriftlig besvarelse  E-002777/2021
til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 138
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)
 Om: Belarusisk statsstøttet flykapring og terrorisme

Europa kan ikke se passivt til, mens en diktator deltager i statsstøttet flykapring og terrorisme. Den belarusiske diktator Lukasjenkos omdirigering af et passagerfly er et angreb på både de belarusiske og de europæiske borgere. I lyset af sådanne uhyrlige begivenheder ønsker vi, at næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på et klart, direkte og utvetydigt sprog meddeler os, hvilke foranstaltninger han agter at træffe for at forsvare EU's interesser og værdier.

1. Hvordan vil NF/HR sanktionere diktatoren for denne alvorlige flykapring bortset fra rent retorisk? Vil han mere specifikt bestræbe sig på at indføre øjeblikkelige, koordinerede sanktioner mod Lukashenko og hans tilhængere, og vil EU suspendere al europæisk lufttrafik over og til Belarus?

2. Hvilke konkrete foranstaltninger agter NF/HR at træffe for at sikre øjeblikkelig løsladelse af Roman Protasevich, hans kæreste og andre personer, der er tilbageholdt i denne terrorhandling, og hvad er hans budskab til alle europæiske rejsende, der sætter deres lid til, at EU garanterer deres sikkerhed, når de rejser?

3. En sådan handling kunne ikke være blevet gennemført uden en stiltiende godkendelse eller endog tilskyndelse fra Lukasjenkos vigtigste allierede, Vladimir Putin. Hvordan vil dette blive afspejlet i NF/HR's holdning til Kreml-regimet?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 14. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik