Parlamendi esitatud küsimus - E-002777/2021Parlamendi esitatud küsimus
E-002777/2021

Valgevene riigi poolt toetatud õhusõiduki kaaperdamine ja terrorism

Kirjalikult vastatav küsimus  E-002777/2021
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale
Kodukorra artikkel 138
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Euroopa ei saa tegevusetult pealt vaadata, kuidas diktaator tegeleb riigi toel õhusõiduki kaaperdamise ja terrorismiga. Reisilennuki kursilt kõrvale suunamine Valgevene diktaatori Lukašenko poolt on rünnak nii Valgevene kui ka Euroopa Liidu kodanike vastu. Selliste ennekuulmatute sündmuste valguses soovime, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ütleks meile selgelt, otse ja üheselt mõistetaval viisil, milliseid meetmeid ta kavatseb ELi huvide ja väärtuste kaitseks võtta.

Viimane päevakajastamine: 14. juuni 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika