Parlamendi esitatud küsimused
PDF 51kWORD 10k
25. mai 2021
E-002777/2021
Kirjalikult vastatav küsimus  E-002777/2021
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale
Kodukorra artikkel 138
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)
 Teema: Valgevene riigi poolt toetatud õhusõiduki kaaperdamine ja terrorism

Euroopa ei saa tegevusetult pealt vaadata, kuidas diktaator tegeleb riigi toel õhusõiduki kaaperdamise ja terrorismiga. Reisilennuki kursilt kõrvale suunamine Valgevene diktaatori Lukašenko poolt on rünnak nii Valgevene kui ka Euroopa Liidu kodanike vastu. Selliste ennekuulmatute sündmuste valguses soovime, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ütleks meile selgelt, otse ja üheselt mõistetaval viisil, milliseid meetmeid ta kavatseb ELi huvide ja väärtuste kaitseks võtta.

1. Kuidas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja diktaatorit selle raske kaaperdamisjuhtumi eest karistab, lisaks üksnes retoorilistele avaldustele? Konkreetsemalt rääkides, kas ta kavatseb kehtestada Lukašenko ja tema lähikondlaste vastu kohesed koordineeritud sanktsioonid ning kas EL peatab kogu Euroopa lennuliikluse üle Valgevene ja Valgevenesse?

2. Milliseid konkreetseid meetmeid komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtab, et tagada Roman Protasevitši, tema sõbratari ja teiste selles terrorismiaktis kinni peetud isikute viivitamatu vabastamine ning mis on tema sõnum kõigile Euroopa reisijatele, kes loodavad, et EL tagab reisimise ajal nende ohutuse ja turvalisuse?

3. Selline akt ei saanud toimuda ilma Lukašenko peamise liitlase Vladimir Putini vaikiva nõusoleku või isegi õhutamiseta. Kuidas kajastub see edaspidi komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja suhtumises Kremli režiimi?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 14. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika