Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 50kWORD 10k
25. toukokuuta 2021
E-002777/2021
Kirjallisesti vastattava kysymys  E-002777/2021
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
työjärjestyksen 138 artikla
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)
 Kirjallinen vastaus 
 Aihe: Valko-Venäjän valtion tukema ilmarosvous ja terrorismi

Eurooppa ei voi seurata sivusta, kun diktaattori ryhtyy valtion tukemaan ilmarosvoukseen ja terrorismiin. Valko-Venäjän diktaattori Lukašenkan suorittama matkustajalentokoneen kaappaus on isku sekä Valko-Venäjän että unionin kansalaisia vastaan. Näiden tyrmistyttävien tapahtumien vuoksi toivomme, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kertoisi meille selkeällä, suoralla ja yksiselitteisellä kielellä, mihin toimiin hän aikoo ryhtyä EU:n etujen ja arvojen puolustamiseksi.

1. Miten varapuheenjohtaja / korkea edustaja aikoo rangaista diktaattoria tästä vakavasta ilmarosvouksesta pelkän retoriikan sijasta? Tarkemmin sanoen pyrkiikö hän välittömien koordinoitujen pakotteiden asettamiseen Lukašenkalle ja hänen apulaisilleen ja aikooko EU keskeyttää kaiken eurooppalaisen lentoliikenteen Valko-Venäjälle ja sen ilmatilassa?

2. Mihin konkreettisiin toimiin varapuheenjohtaja / korkea edustaja aikoo ryhtyä varmistaakseen, että Raman Pratasevitš, hänen tyttöystävänsä ja muut tämän terroriteon yhteydessä pidätetyt henkilöt vapautetaan välittömästi, ja millaisen viestin hän lähettää kaikille eurooppalaisille matkustajille, jotka luottavat siihen, että EU takaa heidän turvallisuutensa ja turvatoimet matkustamisen aikana?

3. Tällaista toimenpidettä ei olisi voitu toteuttaa ilman Lukašenkan tärkeimmän liittolaisen Vladimir Putinin hiljaista hyväksyntää tai jopa kannustusta. Miten tämä tulee näkymään varapuheenjohtajan / korkean edustajan kannassa Venäjän hallintoon?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö