Parlementaire vraag - E-002777/2021Parlementaire vraag
E-002777/2021

  Door de staat gesteunde kaping van vliegtuigen en terrorisme in Belarus

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-002777/2021
  aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  Artikel 138 van het Reglement
  Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)

  Europa kan niet werkeloos toezien terwijl een dictator zich schuldig maakt aan door de staat gesteunde kaping van vliegtuigen en terrorisme. De omleiding van een passagiersvliegtuig door de Belarussische dictator Loekasjenko is een aanval op zowel Belarussische als Europese burgers. In het licht van dergelijke schandelijke gebeurtenissen vragen wij de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) om ons in duidelijke en niet mis te verstane taal te vertellen welke maatregelen hij voornemens is te nemen om de belangen en waarden van de EU te verdedigen.

  Laatst bijgewerkt op: 14 juni 2021
  Juridische mededeling - Privacybeleid