Pytanie poselskie - E-002777/2021Pytanie poselskie
E-002777/2021

Popierane przez państwo piractwo powietrzne i terroryzm na Białorusi

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-002777/2021
do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Art. 138 Regulaminu
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Gdy dyktator dopuszcza się popieranych przez państwo aktów terroru i piractwa powietrznego, Europa nie może pozostać bierna. Białoruski dyktator Łukaszenka wymusił lądowanie pasażerskiego samolotu. Jest to atak na obywateli zarówno Białorusi, jak i Unii Europejskiej. W związku z tymi oburzającymi wydarzeniami prosimy wiceprzewodniczącego Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa o przedstawienie – w sposób jasny, bezpośredni i jednoznaczny – środków, które zamierza podjąć, aby bronić interesów i wartości UE.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności