Parlamentné otázky
PDF 54kWORD 11k
25. mája 2021
E-002777/2021
Otázka na písomné zodpovedanie  E-002777/2021
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
článok 138 rokovacieho poriadku
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)
 Vec: Letecké pirátstvo a terorizmus sponzorované Bieloruským štátom

Európa sa nemôže nečinne prizerať, ako diktátor pácha akty leteckého pirátstva a terorizmu sponzorovaného štátom. Odklonenie osobného lietadla bieloruským diktátorom Lukašenkom je útokom na bieloruských, ako aj európskych občanov. Vzhľadom na tieto poburujúce udalosti by sme chceli, aby nám podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) jasne, priamo a jednoznačne povedal, aké opatrenia prijme na obranu záujmov a hodnôt EÚ.

1. Aké uvalí PK/VP sankcie na diktátora za tento závažný pirátsky čin, aby nešlo iba o prázdne slová? Konkrétne, bude sa usilovať o okamžité a koordinované sankcie voči Lukašenkovi a jeho prívržencom a pozastaví EÚ všetku európsku leteckú dopravu ponad Bielorusko a do Bieloruska?

2. Aké konkrétne kroky prijme PK/VP na zabezpečenie okamžitého prepustenia Romana Protaseviča, jeho priateľky a ďalších osôb zadržaných pri tomto teroristickom čine a aký je jeho odkaz všetkým európskym cestujúcim, ktorí sa spoliehajú na to, že EÚ zaručí ich bezpečnosť a ochranu pri cestovaní?

3. Takýto akt by sa nemohol uskutočniť bez tichého súhlasu alebo dokonca podpory hlavného spojenca Lukašenka Vladimira Putina. Ako sa to odrazí v pozícii PK/VP voči kremeľskému režimu?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia