Parlamentarno vprašanje - E-002777/2021Parlamentarno vprašanje
E-002777/2021

Nezakonita ugrabitev letala in terorizem države Belorusije

25.5.2021

Vprašanje za pisni odgovor  E-002777/2021
za podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Člen 138 Poslovnika
Dragoş Tudorache (Renew), Alin Mituța (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Olivier Chastel (Renew), Dragoș Pîslaru (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Eugen Tomac (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Nils Torvalds (Renew), István Ujhelyi (S&D), Carmen Avram (S&D), Martin Hojsík (Renew), Aušra Maldeikienė (PPE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Laurence Farreng (Renew), Morten Løkkegaard (Renew), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Karen Melchior (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Nicola Beer (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Franc Bogovič (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), Samira Rafaela (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Roberts Zīle (ECR), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Gheorghe Falcă (PPE), Pernille Weiss (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Michal Šimečka (Renew), Mauri Pekkarinen (Renew), Bronis Ropė (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Frédérique Ries (Renew), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Niels Fuglsang (S&D), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Evropa ne more mirno gledati, kako diktator z državnim aparatom sodeluje pri ugrabitvi letala in terorizmu. Preusmeritev potniškega letala, ki jo je naročil beloruski diktator Lukašenko, je napad na beloruske in evropske državljane. Zaradi tega nezaslišanega dogodka želimo, da nam podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko jasno, neposredno in nedvoumno pove, katere ukrepe namerava sprejeti, da bi ubranil interese in vrednote EU.

Zadnja posodobitev: 14. junij 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov