Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 30kWORD 18k
7. lokakuuta 2021
E-002789/2021(ASW)
Adina Văleanin
Euroopan komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-002789/2021

Kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevassa strategiassa(1) todetaan digitaalisten ratkaisujen keskeinen rooli saumattoman multimodaalisuuden mahdollistamisessa matkailijoille.

Edellä esitetyn perusteella komissio arvioi parhaillaan, onko tarvetta toteuttaa sääntelytoimia, joilla tuettaisiin multimodaalisten digitaalisten liikkuvuuspalvelujen kehittämistä EU:ssa. Vaikutustenarvioinnin huomioon ottaen komission uudessa ehdotuksessa olisi tarkasteltava luottamuksen kasvattamista selkeyttämällä kauppasopimuksiin liittyviä ehtoja liikkuvuustuotteiden jälleenmyyntiä sekä keskeisten tietojen jakamista varten. Ehdotuksella pyrittäisiin myös ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla varmistetaan, että multimodaaliset digitaaliset liikkuvuuspalvelut eivät ole syrjiviä eikä niitä rajoita tiettyjen toimijoiden syrjivä käyttäytyminen, sekä edistetään kaikkein kestävimpiä vaihtoehtoja.

Lisäksi komissio pyrkii edelleen helpottamaan multimodaalisten digitaalisten liikkuvuuspalvelujen kehittämiseen tarvittavien tietojen vaihtoa. Tältä osin delegoitua asetusta (EU) 2017/1926 on tarkoitus tarkistaa vuonna 2022, ja siihen voisi sisältyä toimenpiteitä, jotka koskevat uusien tietotyyppien saatavuutta, tietojen laatua ja datastandardeja.

Komissio perustaa vuonna 2021 asiantuntijaryhmän tarkastelemaan multimodaalisuutta matkustajien kannalta. Lisäämällä julkisten ja yksityisten sidosryhmien välistä vuoropuhelua asiantuntijaryhmä tukee sellaisten EU:n puitteiden kehittämistä, joilla lisätään yhteistyötä eri liikennemuotojen sisällä ja välillä ja edistetään oikeudenmukaisten markkinoiden kehittämistä eurooppalaisia yrityksiä varten.

(1)COM/2020/789 final.
Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö