• EN - English
  • FR - français
  • GA - Gaeilge
  • NL - Nederlands
  • SK - slovenčina
Parlamentná otázka - E-002858/2021Parlamentná otázka
E-002858/2021

Posledné stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k prídavnej látke v potravinách E171 (oxid titaničitý)

Otázka na písomné zodpovedanie  E-002858/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Maria Arena (S&D), Martin Hojsík (Renew), Mick Wallace (The Left), Anja Hazekamp (The Left)

Po uverejnení posledného stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k prídavnej látke v potravinách E 171 (oxid titaničitý), ktorý dospel k záveru, že látku už nemožno považovať za bezpečnú na použitie v potravinách, európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín oznámila, že Komisia navrhne zákaz tejto látky na úrovni EÚ. Mohla by Komisia odpovedať na tieto otázky:

Posledná úprava: 16. júna 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia