Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 11k
1. júna 2021
E-002871/2021
Otázka na písomné zodpovedanie  E-002871/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Fabienne Keller (Renew), Klemen Grošelj (Renew), Olivier Chastel (Renew), Łukasz Kohut (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Sandro Gozi (Renew), Michal Šimečka (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Sándor Rónai (S&D), Krzysztof Hetman (PPE), Charles Goerens (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Irène Tolleret (Renew), Irena Joveva (Renew), Tanja Fajon (S&D), Elena Yoncheva (S&D), Valérie Hayer (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Margarida Marques (S&D), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Stéphane Séjourné (Renew)
 Vec: Zabezpečenie spravodlivého a transparentného prideľovania finančných prostriedkov NextGenerationEU

NextGenerationEU je jedinečnou príležitosťou pre Európu na zvládnutie pandémie COVID-19 a súčasnú transformáciu našich ekonomík prostredníctvom strategických investícií. Zatiaľ čo Komisia skúma národné plány obnovy, existujú čoraz väčšie obavy, pokiaľ ide o možný nedostatok transparentnosti a spravodlivosti pri prideľovaní týchto finančných prostriedkov. Napríklad v Poľsku sa kritizovalo kontroverzné prideľovanie prostriedkov z Fondu ústrednej štátnej správy pre miestne investície, ktoré iniciovala vláda s cieľom poskytnúť podporu miestnym orgánom. Akademické štúdieukazujú, že veľmi veľkorysá časť finančných prostriedkov v rámci tohto programu bola pridelená starostom a zástupcom miestnych samospráv zo strany Prawo i Sprawiedliwość a z volebného obvodu predsedu vlády. Výbor zodpovedný za hodnotenie žiadostí bol vymenovaný predsedom vlády, ktorý nakoniec poskytuje finančné prostriedky. Aj v iných členských štátoch boli vyjadrené podobné obavy, ako aj obavy týkajúce sa potenciálneho nedostatočného prístupu miestnych orgánov k finančným prostriedkom EÚ.

1. Vie Komisia o takýchto nedostatkoch?

2. Ako posudzuje potenciálne riziká pri skúmaní národných plánov obnovy v rámci nástroja NextGenerationEU a aké sú záruky na zabezpečenie transparentnosti a spravodlivosti pri prideľovaní finančných prostriedkov?

3. Zistila už Komisia nedostatky v predložených plánoch, a ak áno, aké boli a v ktorých členských štátoch?

Otázku podporil(1)

(1)Otázku podporil poslanec, ktorý nepatrí medzi jej autorov: Rosa D'Amato (Verts/ALE)
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 16. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia