Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 22k
13 Σεπτεμβρίου 2021
E-002905/2021(ASW)
Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002905/2021

Όλα τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ διέπονται από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων. Τούτο ισχύει εξίσου τόσο για τα τρόφιμα που προέρχονται από την ΕΕ, όσο και για τα εισαγόμενα τρόφιμα. Ο κ. βουλευτής καλείται να αναφέρει στις αρχές όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με εισαγόμενα τρόφιμα που περιέχουν βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα σε επίπεδα πολύ ανώτερα από τα επιτρεπόμενα εντός της ΕΕ.

Με τη στρατηγική της Επιτροπής από το αγρόκτημα στο πιάτο(1) δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για να μειωθεί το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων της ΕΕ και για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφή.

Ειδικότερα, το νομοθετικό πλαίσιο για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα αποσκοπεί στην προώθηση της συνοχής σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, θεσπίζοντας κοινούς ορισμούς, αρχές και απαιτήσεις για βιώσιμα συστήματα τροφίμων και τρόφιμα. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι αρμοδιότητες όλων των συντελεστών του συστήματος τροφίμων. Σε συνδυασμό με πιθανές διατάξεις σχετικά με την πιστοποίηση και την επισήμανση για τις βιώσιμες επιδόσεις των τροφίμων και τα στοχευμένα κίνητρα, το εν λόγω πλαίσιο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις τροφίμων να επωφεληθούν από βιώσιμες πρακτικές και να αυξήσουν προοδευτικά τα πρότυπα βιωσιμότητας, έτσι ώστε να καταστούν ο κανόνας για όλες τις δραστηριότητες και όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με τα τρόφιμα τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, η πρόταση για ένα πλαίσιο επισήμανσης της βιωσιμότητας θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν υγιεινές και βιώσιμες διατροφικές επιλογές καλύπτοντας τις διατροφικές, κλιματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές των τροφίμων.

Η ΕΕ προωθεί τα ευρωπαϊκά αγροδιατροφικά προϊόντα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014(2). Στόχος της είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των προϊόντων του. Τα μέτρα προώθησης μπορούν να αποσκοπούν στην ανάδειξη ειδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, οι διατροφικές και οι υγειονομικές πτυχές.

(1)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381&qid=1631094399097
(2)EUR-Lex — 32014R1144 — EL — EUR-Lex (europa.eu)
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου