Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 54kWORD 11k
2. júna 2021
E-002935/2021
Otázka na písomné zodpovedanie  E-002935/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Charlie Weimers (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Laura Huhtasaari (ID), Peter Kofod (ID), Michiel Hoogeveen (ECR), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Geert Bourgeois (ECR), Assita Kanko (ECR), Johan Van Overtveldt (ECR)
 Písomná odpoveď 
 Vec: Transparentnosť a financovanie Konferencie o budúcnosti Európy

Európsky parlament ponúkol minulý rok možnosti financovania činností spojených s Konferenciou o budúcnosti Európy(1)(2). Z kampaní v sociálnych médiách vyplýva, že peniaze daňovníkov sa využívajú na podnietenie zapojenia mládeže a občianskej spoločnosti a na zabezpečenie mediálneho pokrytia konferencie(3).

Väčšina poslancov Parlamentu hlasovala proti „záväzku k úplnej transparentnosti“ financovania konferencie(4). Inštitúcie EÚ používajú na financovanie konferencie samostatné rozpočty a na oficiálnom webovom sídle konferencie nie sú k dispozícii žiadne informácie o financovaní alebo grantoch udelených v súvislosti s konferenciou.

Berúc do úvahy, že transparentnosť a otvorenosť rozhodovacích postupov patria medzi základné hodnoty EÚ a sú nevyhnutné pre fungovanie systému právneho štátu:

1. Môže Komisia objasniť celkový vplyv konferencie na rozpočet a uviesť rozpis výdavkov podľa druhu financovaných činností?

2. Môže Komisia poskytnúť zoznam všetkých výziev na predkladanie návrhov a ponúk a všetkých grantov, ktoré boli udelené v súvislosti s konferenciou?

3. Preukáže svoj záväzok týkajúci sa transparentnosti tým, že zabezpečí, aby boli príslušné finančné informácie ľahko dostupné, napríklad na stránke „O konferencii“ na oficiálnom webovom sídle konferencie?

(1)https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en-call-for-proposals-media-2020-COMM-SUBV-2020-M.pdf.
(2)https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/comm-subv-2020-e/call_for_proposals_engagement_2020_comm-subv-2020-e.pdf
(3)http://twitter.com/JEF_Europe/status/1388132276307906560
(4)A9-0044/2021 – PN 5: 329 poslancov EP hlasovalo za, 360 proti, 10 sa zdržali hlasovania. P9_PV(2021)04-28(RCV)_FR.docx
Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 16. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia