Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 11k
2 juni 2021
E-002935/2021
Fråga för skriftligt besvarande  E-002935/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Laura Huhtasaari (ID), Peter Kofod (ID), Michiel Hoogeveen (ECR), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Geert Bourgeois (ECR), Assita Kanko (ECR), Johan Van Overtveldt (ECR)
 Skriftligt svar 
 Angående: Insyn och finansiering för konferensen om Europas framtid

Förra året erbjöd Europaparlamentet finansieringsmöjligheter för verksamhet med anknytning till konferensen om Europas framtid(1)(2). Kampanjer i sociala medier visar att skattebetalarnas pengar används för att engagera ungdomar och det civila samhället samt få medier att bevaka konferensen(3).

En majoritet av parlamentet röstade för att förkasta ett åtagande om fullständig insyn i samband med finansieringen av konferensen(4). EU-institutionerna använder separata budgetar för att finansiera konferensen, och ingen information om den finansiering eller de bidrag som beviljas i samband med konferensen finns tillgänglig på konferensens officiella webbplats.

Med beaktande av att insyn och öppenhet i beslutsförfarandena är grundläggande värden för EU och avgörande för ett rättsstatssystem uppmanas kommissionen att besvara följande frågor:

1. Kan kommissionen redogöra för de totala budgetkonsekvenserna av konferensen, och hur ser fördelningen av utgifterna ut per typ av verksamhet som finansieras?

2. Kan kommissionen tillhandahålla en förteckning över alla inbjudningar att lämna förslag och anbud och alla bidrag som beviljats i samband med konferensen?

3. Kommer kommissionen att visa sitt engagemang för öppenhet genom att se till att relevant finansiell information är lättillgänglig, till exempel via länken ”Om konferensen” på konferensens officiella webbplats?

(1)https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en-call-for-proposals-media-2020-COMM-SUBV-2020-M.pdf.
(2)https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/comm-subv-2020-e/call_for_proposals_engagement_2020_comm-subv-2020-e.pdf
(3)http://twitter.com/JEF_Europe/status/1388132276307906560
(4)A9-0044/2021 – Ändringsförslag 5: Resultatet av parlamentsledamöternas omröstning var 329 röster för, 360 röster emot och 10 nedlagda röster. P9_PV (2021) 04–28 (RCV) _SV.docx
Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 16 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy