Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 11k
7 Ιουνίου 2021
E-003001/2021/rev.1
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-003001/2021/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (The Left), Konstantinos Arvanitis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Πρωτοφανής γενική αποτροπή των δημοσίων υπαλλήλων από την κατάθεση ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με την απειλή πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων

Με έγγραφό του(1) προς υπηρεσίες και δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κοινοποιούμενο στον αρμόδιο Υπουργό, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου αναφέρει, γενικά και ανεξαίρετα, ότι η ένορκη κατάθεση δημοσίων υπαλλήλων υπέρ των αντιδίκων του Ελληνικού Δημοσίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα. Το εν λόγω έγγραφο, με τη γενική απειλή πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, οδηγεί σε καθολική αποτροπή των δημοσίων υπαλλήλων από την εκπλήρωση του καθήκοντος μαρτυρίας, κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας(2). Παράλληλα, η αναφορά ότι η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων είναι δυνατή μόνο προς υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες για προσπάθεια να οδηγηθεί προς συγκεκριμένη κατεύθυνση η μαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων που δεν συνάδει με το καθήκον αληθείας. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές και νομικά αίολο έγγραφο, εξαιρετικά αμφίβολης σκοπιμότητας, που οδηγεί στον απόλυτο εκφοβισμό των δημοσίων υπαλλήλων και συνιστά παρέμβαση στη δικαστική εξουσία και στους κανόνες ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει ενημερωθεί για το παραπάνω έγγραφο;

Θεωρεί ότι αυτό συνάδει με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και τις αρχές της ορθής απονομής της δικαιοσύνης που συνιστούν ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και του κράτους δικαίου;

Ποια είναι η άποψη της Eπιτροπής σχετικά με το να επιτρέπεται η μαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων μόνο στις περιπτώσεις που αυτή θα ευνοεί το Ελληνικό Δημόσιο;

(1)https://im1.7job.gr/sites/default/files/article/2021/22/341564g-screenshot_3.jpg
(2)Βλ. άρθρα 26 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 400 αριθ. 2 ΚΠολΔ, 212 παρ.1 ΚΠΔ και 183 ΚΔΔ που ορίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κρατικοί λειτουργοί εξαιρούνται από την υποχρέωση μαρτυρίας μόνο εφόσον πρόκειται για γεγονότα απόρρητα και γεγονότα για τα οποία υπάρχει καθήκον εχεμύθειας και για τα οποία η κατάθεση είναι δυνατή μετά από σχετική άδεια του αρμόδιου Υπουργού.
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου