Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 19k
2021 m. rugpjūčio 17 d.
E-003027/2021(ASW)
Vykdomojo pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio atsakymas
Europos Komisijos vardu
Klausimo numeris: E-003027/2021

ES, kaip Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narė, turi teisę tirti kitų PPO narių subsidijas, dempingą ir prekybos apsaugos priemones ir į juos reaguoti laikydamasi galiojančių PPO taisyklių. Komisija atidžiai tikrina tokią praktiką ir prireikus imasi intervencinių veiksmų, padėdama nukentėjusiems gamintojams ir eksportuotojams. ES ne kartą nagrinėjo nesąžiningos prekybos praktiką aliuminio sektoriuje.

Šiuo metu taikomos penkios galutinės antidempingo priemonės(1). Šiomis priemonėmis apsaugoma apie 56 000 darbo vietų ES. Be to, taip pat vykdomi šeši antidempingo tyrimai: trys nauji tyrimai(2), viena peržiūra(3) ir du tyrimai dėl priemonių vengimo(4), nes priemonių vykdymo užtikrinimas yra vienas iš ES prioritetų.

Dabartinis aliuminio produktų importo tarifas yra Tarybos pasiektos sudėtingos ES pradinės grandies ir galutinės grandies pramonės šakų poreikių pusiausvyros rezultatas.

ES gamintojai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), gali pateikti Komisijai papildomų skundų, jei jie patiria žalą dėl importo dempingo kaina arba subsidijuojamo importo. Tuomet atlikus tyrimą gali būti nustatytos tolesnės priemonės normalioms prekybos sąlygoms atkurti, jei tai pagrįsta.

Konkrečiai, Komisija padeda MVĮ pasitelkdama specialią Prekybos apsaugos priemonių pagalbos tarnybą. MVĮ taip pat pasinaudojo mažiau apsunkinančiais prekybos apsaugos priemonių klausimynais ir tyrimo laikotarpiais, priderintais prie jų finansinių metų. Be to, 2021 m. bus paskelbtas MVĮ skirtas informacinis rinkinys dėl prekybos apsaugos priemonių naudojimo.

Galiausiai, siekdama pašalinti galimą užsienio subsidijų, kurios nepatenka į PPO taisyklių taikymo sritį, iškraipomąjį poveikį ES rinkoje, 2021 m. gegužės mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento, skirto kovoti su vidaus rinką iškraipančiomis užsienio subsidijomis(5).

(1)Dėl ratų su ratlankiais iš aliuminio, aliumininės folijos (mažų ir didelių ritinių), aliuminio radiatorių ir aliuminio ekstruzijų iš Kinijos. Pastarasis atvejis buvo vienas iš reikšmingiausių Komisijos vykdytų tyrimų, susijusių su 10 mlrd. EUR rinkos verte ir 37 000 darbo vietų.
(2)Dėl plokščių valcavimo produktų iš aliuminio (OL C 268/5, 2020 8 14) ir apdirbamosios aliuminio folijos (OL C 352/1, 2020 10 22 ir OL C 419/32, 2020 12 4).
(3)Dėl priemonių, taikomų į didelius ritinius suvyniotai aliumininei folijai (OL C 436/10, 2020 12 17).
(4)Dėl į mažus ir didelius ritinius suvyniotos aliumininės folijos ritiniams taikomų priemonių (OL L 431/42 ir L 431/48, 2020 12 21).
(5)COM(2021) 223 final.
Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika