Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 49kWORD 10k
2021 m. birželio 8 d.
E-003027/2021
Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-003027/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Ivan Štefanec (PPE), Peter Pollák (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Esther de Lange (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Gianna Gancia (ID), Pietro Fiocchi (ECR), Radan Kanev (PPE), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Markus Pieper (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Romana Tomc (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR)
 Atsakymas raštu 
 Tema: Europos aliuminio gamintojų apsauga nuo nesąžiningos Kinijos prekybos praktikos

Aliuminio importui iš ES nepriklausančių šalių taikomas 7,5 % importo muitas. Tačiau produktams, pagamintiems iš šios medžiagos, pvz., ofsetinėms plokštėms, kurios 99 % yra sudarytos iš aliuminio, taikomas 0 % muitas. Šiomis dienomis Kinijos rinkos produktai pradeda skverbtis į Europos rinką dempingo kainomis, kurias dar labiau mažina vyriausybės subsidijos, o tai kelia pavojų Europos gamintojams.

Tai kelia didelę grėsmę visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios yra ES ekonomikos pagrindas, o jose sukuriama 70 % proc. darbo vietų vidaus rinkoje. Visuose strateginiuose dokumentuose Komisija aiškiai nurodo paramą MVĮ ir jų apsaugą nuo nesąžiningos praktikos, dempingo ir netinkamo subsidijų naudojimo.

1. Pastaraisiais mėnesiais daugelis šalių, įskaitant Indiją ir Egiptą, dėl dempingo grėsmės padidino tarifus nuo 12 iki 24 %. Ar, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija ketina padidinti tarifo normą nuo 7,5 %?

2. Ar ji planuoja išplėsti prekių, kurioms taikomas aliuminio muitas visumą, įtraukiant galutiniams vartotojams skirtus aliuminio turinčius gaminius ir, jei taip, kada ir kokiu mastu?

3. Kokias papildomas priemones ji rengia, siekdama apsaugoti MVĮ nuo Kinijos dempingo ir subsidijų praktikos?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2021 m. birželio 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika