Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 10k
8 juni 2021
E-003027/2021
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-003027/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Ivan Štefanec (PPE), Peter Pollák (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Esther de Lange (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Gianna Gancia (ID), Pietro Fiocchi (ECR), Radan Kanev (PPE), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Markus Pieper (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Romana Tomc (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR)
 Schriftelijk antwoord 
 Betreft: Europese aluminiumproducenten beschermen tegen oneerlijke Chinese handelspraktijken

De invoer van aluminium uit niet-EU-landen is onderworpen aan een invoerrecht van 7,5 %. Voor producten die van dit materiaal zijn gemaakt, zoals offsetplaten die voor 99 % uit aluminium bestaan, bedraagt het recht echter 0 %. Tegenwoordig beginnen producten van de Chinese markt op de Europese markt te komen tegen dumpingprijzen, die nog verder worden gedrukt door overheidssubsidies, waardoor de Europese producenten in het gedrang komen.

Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), die de ruggengraat van de EU-economie vormen en 70 % van de banen op de interne markt scheppen. In alle strategische documenten geeft de Commissie duidelijk aan dat zij kmo’s wil steunen en beschermen tegen oneerlijke praktijken, dumping en misbruik van subsidies.

1. De afgelopen maanden hebben veel landen, waaronder India en Egypte, hun tarieven met 12 % tot 24 % verhoogd als gevolg van het gevaar van dumping. Is de Commissie in het licht van het bovenstaande voornemens het tarief van 7,5 % te verhogen?

2. Is zij van plan de portefeuille van producten die aan douanerechten onderworpen zijn, uit te breiden tot aluminiumproducten voor eindgebruikers en zo ja, wanneer en in welke mate?

3. Welke verdere maatregelen bereidt zij voor om kmo’s te beschermen tegen de Chinese dumping- en subsidiepraktijken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 21 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid