Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 52kWORD 10k
8 czerwca 2021
E-003027/2021
Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-003027/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Ivan Štefanec (PPE), Peter Pollák (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Esther de Lange (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Gianna Gancia (ID), Pietro Fiocchi (ECR), Radan Kanev (PPE), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Markus Pieper (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Romana Tomc (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR)
 Odpowiedź na piśmie 
 Przedmiot: Ochrona europejskich producentów aluminium przed nieuczciwymi praktykami handlowymi Chin

Przywóz aluminium z państw trzecich podlega stawce celnej w wysokości 7,5 %. Jednakże w przypadku produktów wykonanych z tego materiału, takich jak płyty offsetowe składające się w 99 % z aluminium, taryfa celna wynosi 0 %. Obecnie na rynek europejski zaczynają trafiać produkty z Chin sprzedawane po cenach dumpingowych zaniżonych dodatkowo dzięki subsydiom rządowym, co zagraża producentom europejskim.

Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią trzon gospodarki UE i tworzą 70 % miejsc pracy na rynku wewnętrznym. We wszystkich swoich dokumentach strategicznych Komisja wyraźnie podkreśla wsparcie i ochronę MŚP przed nieuczciwymi praktykami, dumpingiem i nadużywaniem subsydiów.

1. W ostatnich miesiącach wiele krajów, w tym Indie i Egipt, podniosło cła o 12–24 % w związku z groźbą dumpingu. W związku z powyższym, czy Komisja zamierza podnieść stawkę celną, która obecnie wynosi 7,5 %?

2. Czy Komisja zamierza rozszerzyć portfel towarów podlegających należnościom celnym na produkty z aluminium przeznaczone dla użytkowników końcowych, a jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie?

3. Jakie dalsze środki przygotowuje Komisja, aby chronić MŚP przed praktykami dumpingowymi i subsydiami stosowanymi przez Chiny?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności