Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 50kWORD 10k
8 iunie 2021
E-003027/2021
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-003027/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Ivan Štefanec (PPE), Peter Pollák (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Esther de Lange (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Gianna Gancia (ID), Pietro Fiocchi (ECR), Radan Kanev (PPE), Barbara Thaler (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Markus Pieper (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Romana Tomc (PPE), Mazaly Aguilar (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR)
 Răspuns scris 
 Subiect: Protejarea producătorilor europeni de aluminiu împotriva practicilor comerciale neloiale ale Chinei

Importurile de aluminiu din țări din afara UE sunt supuse unei taxe la import de 7,5 %. Totuși, pentru produsele fabricate din acest material, cum ar fi plăcile offset, care constau din 99 % aluminiu, taxa este de 0 %. În prezent, produsele de pe piața chineză încep să pătrundă pe piața europeană la prețuri de dumping, care sunt reduse și mai mult prin subvenții guvernamentale, punând astfel în pericol producătorii europeni.

Aceasta reprezintă o amenințare semnificativă în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care reprezintă coloana vertebrală a economiei UE și creează 70 % din locurile de muncă în cadrul pieței interne. În toate documentele strategice, Comisia subliniază în mod clar sprijinul acordat IMM-urilor și protecția acestora împotriva practicilor neloiale, a dumpingului și a utilizării abuzive a subvențiilor.

1. În ultimele luni, multe țări, inclusiv India și Egipt, și-au mărit tarifele cu între 12 % și 24 % ca urmare a amenințării dumpingului. Având în vedere cele de mai sus, intenționează Comisia să majoreze nivelul tarifului de la 7,5 %?

2. Intenționează Comisia să extindă portofoliul de mărfuri supuse taxei vamale la produsele din aluminiu pentru utilizatorii finali și, în caz afirmativ, când și în ce măsură?

3. Ce măsuri suplimentare pregătește Comisia pentru a proteja IMM-urile de practicile de dumping și de subvenționare ale Chinei?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 21 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate