Parlamentarno vprašanje - E-003061/2021(ASW)Parlamentarno vprašanje
E-003061/2021(ASW)

Skupni odgovor ge. Johansson v imenu Evropske komisije

23.9.2021

Za upravljanje zunanjih meja EU in nameščanje infrastrukture so odgovorne države članice. V skladu z zakonikom o schengenskih mejah[1] se zunanje meje lahko prehajajo le na mejnih prehodih, nadzor meje pa bi bilo treba izvajati na strokoven in spoštljiv način ter sorazmerno s cilji, ki se zasledujejo.

Komisija spodbuja države članice k uporabi učinkovitih in sorazmernih instrumentov na podlagi analize tveganja, sodelovanja in izmenjave informacij. V skladu s pravom Unije je treba nadzor meje izvajati sorazmerno, ob upoštevanju temeljnih pravic, vključno s človekovim dostojanstvom, v skladu z načelom nevračanja ter brez poseganja v pravice oseb, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Uporabo kakršnih koli naprav je treba urediti ob spoštovanju teh meril.

Komisija je grške organe zaprosila za informacijo o zvočnih napravah dolgega dometa oziroma „zvočnih topovih“, o katerih poročajo mediji. Njihove sile na mejnem območju ob reki Marici v povezavi z dejavnostmi varovanja meje nikoli niso uporabljale takih naprav.

Komisija finančno podpira države članice pri izboljševanju upravljanja zunanjih meja EU v okviru Sklada za notranjo varnost. Uredba (EU) št. 513/2014[2] določa, da se morajo ukrepi, ki se financirajo iz tega sklada, izvajati ob polnem spoštovanju Listine EU o temeljnih pravicah. Če se odkrijejo neupravičeni odhodki, se nepravilno porabljena sredstva EU izterjajo. Komisija ne financira zvočnih naprav dolgega dometa v Grčiji.

Komisija na podlagi pakta o migracijah in azilu[3] predlaga dostojen in human sistem za upravljanje migracij, vključno s hitrimi in pravičnimi postopki ter mehanizmom za spremljanje na zunanjih mejah, da se zagotovi skladnost s pravom Unije.

Zadnja posodobitev: 24. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov