Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-003061/2021Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-003061/2021
Το έγγραφο δεν υπάρχει στη γλώσσα σας. Σας προτείνεται η εκδοχή του σε άλλη γλώσσα, από αυτές που περιλαμβάνονται στο μενού των γλωσσών

Deployment of acoustic weapons at the border between Greece and Turkey

Question for written answer  E-003061/2021
to the Commission
Rule 138
Erik Marquardt (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE)

A number of reports across the media in the past week have described the acquisition by the Greek border police of Long Range Acoustic Devices (LRADs), generally known as sonic cannons, which it intends to deploy at the border with Turkey. The stated aim of the Greek border police is to prevent people on Turkish sovereign territory from progressing any further. To achieve this, LRADs produce a high-frequency acoustic signal which causes acute pain and lasting damage. Not even the use of earplugs or hands to cover the ears provides sufficient protection from damage to the eardrums. This was the finding of the organisation ‘Physicians for Humanity’ in a report dating back to 2016. The report also called for a moratorium on the use of all acoustic weapons, for this reason.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου