Parlementaire vraag - E-003128/2021Parlementaire vraag
E-003128/2021

De hervatting van de handel in in het wild gevangen java-apen op Mauritius

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-003128/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Manuela Ripa (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eleonora Evi (Verts/ALE)

Bij de herziening van Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, werd onderkend dat de vangst van wilde niet-menselijke primaten problemen met zich meebrengt op het gebied van dierenwelzijn. In de richtlijn wordt 2022 genoemd als datum van tenuitvoerlegging: vanaf dat moment mogen alleen primaten worden gebruikt die nakomelingen zijn van in gevangenschap gefokte exemplaren of afkomstig zijn van fokkolonies die zichzelf in stand houden. Recente ontwikkelingen op Mauritius – een van de voornaamste leveranciers van java-apen aan de EU – wijzen op de hervatting van de handel in in het wild gevangen exemplaren voor de fok en voor de export. De regering van Mauritius heeft ingestemd met de uitbreiding van één primatenfokkerij, waardoor maximaal 1 000 wilde java-apen kunnen worden gevangen om te worden gefokt. Dit is een enorme stap terug voor het dierenwelzijn.

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid