Pytanie poselskie - E-003187/2021(ASW)Pytanie poselskie
E-003187/2021(ASW)

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides w imieniu Komisji Europejskiej

Powszechnie wiadomo, że skutki ostrej toksyczności azotynów mogą powodować methemoglobinemię, która może być śmiertelna.

W najnowszej opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczącej azotynów[1] określono wartość orientacyjną opartą na zdrowiu (tj. dopuszczalne dzienne spożycie[2]), która zapewnia wystarczającą ochronę konsumentów w oparciu o podwyższony poziom methemoglobiny obserwowany u ludzi i zwierząt oraz stwierdzono, że narażenie na azotyny stosowane jako dodatki do żywności jest zazwyczaj niższe od dopuszczalnego dziennego spożycia i stanowi około 17% całkowitego narażenia z dietą. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę całkowite narażenie z dietą na azotyny oraz ryzyko powstawania rakotwórczych nitrozoamin wskutek obecności azotynów w produktach mięsnych, Komisja rozpoczęła rozmowy z państwami członkowskimi w celu dokonania przeglądu maksymalnych dozwolonych poziomów azotynów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/2008[3], aby ograniczyć w możliwie największym stopniu narażenie na azotyny wynikające ze stosowania dodatków do żywności, przy jednoczesnym zachowaniu ich działania konserwującego.

Dyskusja koncentruje się obecnie na przeglądzie maksymalnych dozwolonych poziomów w poszczególnych kategoriach żywności w celu przedstawienia do końca 2021 r. wniosku w sprawie obniżenia maksymalnych dozwolonych poziomów w prawodawstwie UE.

W odniesieniu do internetowej sprzedaży azotynów i w celu złagodzenia obaw związanych z ich ostrą toksycznością obowiązujące przepisy wymagają już, aby azotyny – stosowane jako dodatki do żywności – były oznaczane określeniem „do stosowania w żywności” i mogły być sprzedawane tylko w mieszance z solą lub substytutem soli. W związku z tym Komisja nie przewiduje dodatkowych środków w tym zakresie.

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności