Pytanie poselskie - E-003187/2021Pytanie poselskie
E-003187/2021

Azotyn sodu

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie  E-003187/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Luisa Regimenti (NI), Marco Campomenosi (ID), Matteo Adinolfi (ID), Susanna Ceccardi (ID), Francesca Donato (ID), Alessandro Panza (ID), Silvia Sardone (ID), Roman Haider (ID), Gianantonio Da Re (ID), Elena Lizzi (ID), Gilles Lebreton (ID), Anna Bonfrisco (ID), Lucia Vuolo (NI), Viktor Uspaskich (NI), Stefania Zambelli (ID), Carlo Fidanza (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Traian Băsescu (PPE), Massimiliano Salini (PPE)

Azotyn sodu jest odczynnikiem o właściwościach antybakteryjnych, szczególnie powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym ze względu na jego właściwości konserwujące.

Liczne dowody naukowe wskazują, że produkty poddane działaniu tej substancji mają działanie rakotwórcze, w związku z czym Komisja oświadczyła, że rozpoczęła rozmowy z państwami członkowskimi w celu dokonania przeglądu maksymalnych dozwolonych poziomów azotynów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1333/20081.

Ponadto spożycie znacznej ilości azotynu sodu może w ciągu kilku godzin spowodować śmierć. W szczególności odnotowano kilka przypadków samobójstw młodych ludzi, którzy z łatwością znaleźli ten produkt w internecie.

W związku z powyższym, czy Komisja może sprecyzować:

Popierający[1]

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności