Parlamento klausimas - E-003207/2021Parlamento klausimas
E-003207/2021

Akustinių patrankų naudojimas prieš migrantus ir prieglobsčio prašytojus Graikijoje

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-003207/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Javi López (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Guy Verhofstadt (Renew), Sandro Gozi (Renew), Javier Moreno Sánchez (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Pascal Durand (Renew), Charles Goerens (Renew), Damian Boeselager (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Dietmar Köster (S&D), Pietro Bartolo (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Tanja Fajon (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Thijs Reuten (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Abir Al-Sahlani (Renew), Isabel Santos (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Maria Arena (S&D), Konstantinos Arvanitis (The Left), Jordi Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Sira Rego (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), César Luena (S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)

„Associated Press“ 2021 m. gegužės 31 d. pranešė, kad Graikijos policija iš sunkvežimio šaudo per Turkijos sieną ir kad šaudymo keliamas triukšmas yra kurtinantis. Graikijos policija paskelbė, kad, norėdama atbaidyti migrantus, ji ketina siųsti didelį triukšmą sukeliančius signalus. Tai dalis daugybės naujų fizinių ir eksperimentinių skaitmeninių kliūčių, kurios yra įrenginėjamos ir išbandinėjamos 20 km ilgio Graikijos pasienio su Turkija ruože, siekiant sustabdyti žmonių patekimą į ES be leidimo.

Šie ilgo nuotolio akustiniai įtaisai, paprastai skirti protestuotojams išsklaidyti, sukelia kurtinantį iki 162 decibelų siekiantį triukšmą, prilygstantį reaktyvinio variklio skleidžiamam triukšmui, gali sukelti rimtų sveikatos problemų ir net apkurtinti.

2021 m. birželio 3 d. Komisijos atstovas Adalbert Jahnz išreiškė Komisijos susirūpinimą ir pareiškė, kad Komisija prašys daugiau informacijos, kartu pažymėdamas, kad „priemonės turi būti proporcingos ir jomis turi būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant teises į prieglobstį ir negrąžinimo principą“.

Rėmėjas[1]

Atnaujinta: 2021 m. liepos 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika