Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 57kWORD 11k
25 Ιουνίου 2021
E-003322/2021
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-003322/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Charlie Weimers (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Laura Huhtasaari (ID), Peter Kofod (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Rob Rooken (ECR), Emmanouil Fragkos (ECR), Nicolaus Fest (ID), Maximilian Krah (ID), Guido Reil (ID), Tom Vandendriessche (ID), Marco Campomenosi (ID), Jaak Madison (ID), Dorien Rookmaker (NI)
 Γραπτή απάντηση 
 Θέμα: Χρηματοδότηση από την ΕΕ εμποδίων, φρακτών ή άλλων φυσικών δομών προστασίας των συνόρων, όπως τείχη

Στην απάντησή της σε προηγούμενη ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης(1), η Επιτροπή δήλωσε ότι «δεν παρέχει ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή για την κατασκευή εμποδίων ή φρακτών»(2).

1. Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει εάν επιτρέπεται η χρήση ενωσιακών κονδυλίων για την ανέγερση φυσικών εμποδίων, στη θάλασσα ή στην ξηρά, στα εξωτερικά σύνορα;

2. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί ένα ισπανικό σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων στη Ceuta και τη Melilla. Μπορεί να διευκρινίσει ποια γραμμή του προϋπολογισμού και ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τη συγχρηματοδότηση αυτού του έργου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια, και συγκεκριμένα εάν η κατασκευή φυσικών εμποδίων στα σύνορα χρηματοδοτείται από την ΕΕ(3)(4)(5);

3. Εάν η Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί ήδη εμπόδια στα σύνορα και δεν σχεδιάζει να το πράξει, θα εξετάσει την πιθανότητα αυτή και θα διευκρινίσει ποιες, ενδεχομένως, νομικές αλλαγές θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότηση φυσικών εμποδίων στα σύνορα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

(1)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000800-ASW_EN.html
(2)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000800-ASW_EN.html
(3)https://www.politico.eu/article/morocco-uses-migrants-to-get-what-it-wants/
(4)https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2019/151119-ceutaymelilla.aspx
(5)https://web.archive.org/web/20200923202554/https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/180119-enlaceceutaymelill.aspx
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου