Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 46kWORD 10k
25 juni 2021
E-003322/2021
Fråga för skriftligt besvarande  E-003322/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Laura Huhtasaari (ID), Peter Kofod (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Rob Rooken (ECR), Emmanouil Fragkos (ECR), Nicolaus Fest (ID), Maximilian Krah (ID), Guido Reil (ID), Tom Vandendriessche (ID), Marco Campomenosi (ID), Jaak Madison (ID), Dorien Rookmaker (NI)
 Skriftligt svar 
 Angående: EU-finansiering till barriärer, staket eller andra fysiska strukturer för gränsskydd, såsom murar

I sitt svar på en tidigare skriftlig fråga(1) angav kommissionen att den inte tillhandahåller ”ekonomiskt stöd från EU för att bygga barriärer eller staket”(2).

1. Kan kommissionen klargöra huruvida det är tillåtet att använda EU-medel för att uppföra fysiska hinder, till havs eller på land, vid de yttre gränserna?

2. Enligt rapporter från media samfinansierar kommissionen en spansk plan för att stärka gränssäkerheten i Ceuta och Melilla. Kan kommissionen klargöra vilken budgetpost och vilket program som används för att samfinansiera detta projekt, samt hur medlen används – särskilt huruvida byggandet av fysiska gränshinder finansieras av EU(3)(4)(5)?

3. Om kommissionen inte redan finansierar eller planerar att finansiera gränshinder, kommer den att undersöka denna möjlighet och klargöra vilka eventuella rättsliga ändringar som skulle krävas för att fysiska gränshinder ska kunna finansieras via EU:s budget?

(1)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000800-ASW_SV.pdf
(2)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000800-ASW_SV.pdf
(3)https://www.politico.eu/article/morocco-uses-migrants-to-get-what-it-wants/
(4)https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2019/151119-ceutaymelilla.aspx
(5)https://web.archive.org/web/20200923202554/https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/180119-enlaceceutaymelill.aspx
Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 2 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy