Parlamentarno vprašanje - E-003519/2021(ASW)Parlamentarno vprašanje
E-003519/2021(ASW)

Odgovor Stele Kiriakides v imenu Evropske komisije

Komisija je zaskrbljena zaradi vpliva pandemije COVID-19 na duševno zdravje Evropejcev. Spomladi leta 2020 se je odločila za pragmatičen pristop k obravnavi tega izziva, ki temelji na sodelovanju s strokovnjaki za duševno zdravje, strokovnimi združenji, predstavniki zdravstva in skupinami pacientov. Naša prednostna naloga je opredeliti obetavne pobude in prakse, ki bi jih bilo mogoče izvesti kratkoročno.

V podporo deležnikom je bil vzpostavljen namenski spletni prostor na platformi EU za zdravstveno politiko[1], ki zdaj združuje več kot osemdeset sodelujočih. Po opravljenem začetnem pregledu je bil oktobra 2020 organiziran prvi spletni seminar za izmenjavo strokovnega znanja in ukrepov.

Komisija je poleg tega 10. maja 2021 gostila zelo pomembno konferenco o vplivu COVID-19 na duševno zdravje[2]. Program je med drugim zajemal dostop do preprečevanja in zdravljenja ter obetavne prakse za ublažitev posledic pandemije.

Program dela Programa EU za zdravje za leto 2021[3] vključuje 750 000 EUR za sofinanciranje izvajanja dobrih praks v zvezi z obravnavo izzivov na področju duševnega zdravja med pandemijo COVID-19.

Komisija namerava še naprej spodbujati izmenjavo znanja in izvajanje dobrih praks v zvezi s preprečevanjem in zdravstveno oskrbo na področju duševnega zdravja[4], ki pa ostajata v pristojnosti držav članic.

Zadnja posodobitev: 9. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov