Parlamento klausimas - E-003519/2021Parlamento klausimas
E-003519/2021

Visapusiškos Europos psichikos sveikatos strategijos kūrimas

Klausimas, į kurį atsakoma raštu,  E-003519/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Nils Torvalds (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Michal Šimečka (Renew), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Olivier Chastel (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Alin Mituța (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Luis Garicano (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Jordi Cañas (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Irena Joveva (Renew), Samira Rafaela (Renew), Barry Andrews (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Karen Melchior (Renew)

Prieš COVID-19 pandemiją daugiau kaip 84 mln. žmonių ES sirgo psichikos ligomis – nuo to laiko šis skaičius neabejotinai išaugo. Pandemija ir po jos kilusi ekonomikos krizė sukėlė didelę naštą asmenims ir jų psichinei gerovei. Tą parodo padidėję streso, nerimo ir depresijos lygiai. Sveikatos priežiūros sistemų sutrikimai labai prisidėjo prie psichikos sveikatos blogėjimo, o moteris, jaunimą, mažesnes pajamas gaunantis asmenis ir psichosocialinę negalią turinčius asmenis jie paveikė neproporcingai.

Dėl COVID-19 pandemijos kilusi problema psichikos sveikatos srityje tampa vis sudėtingesnis ir be skubių ES ir jos valstybių narių veiksmų ji ir toliau turės trumpalaikių ir ilgalaikių padarinių, be kita ko, sveikatos priežiūros sistemoms. Ministrų Taryba 2019 m. paragino parengti visapusišką Europos psichikos sveikatos strategiją, ją parengti paragino ir Parlamentas savo 2020 m. rezoliucijoje dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-19, tačiau nuo to laiko padaryta mažai pažangos.

Atnaujinta: 2021 m. liepos 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika