Întrebare parlamentară - E-003519/2021Întrebare parlamentară
E-003519/2021

Către o strategie europeană cuprinzătoare în domeniul sănătății mintale

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-003519/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Véronique Trillet-Lenoir (Renew), Nils Torvalds (Renew), Sophia in 't Veld (Renew), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Michal Šimečka (Renew), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Olivier Chastel (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Alin Mituța (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Luis Garicano (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Jordi Cañas (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Irena Joveva (Renew), Samira Rafaela (Renew), Barry Andrews (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Karen Melchior (Renew)

Înainte de pandemia de COVID-19, peste 84 de milioane de persoane erau afectate de boli psihice în UE, un număr care, fără îndoială, a crescut de atunci. Pandemia și criza economică ce a urmat au pus o presiune extraordinară asupra persoanelor și a bunăstării lor mintale, după cum o demonstrează ratele mai ridicate de stres, anxietate și depresie. Perturbările din sistemele de asistență medicală au contribuit semnificativ la deteriorarea sănătății mintale, afectând în mod disproporționat femeile, tinerii, persoanele cu venituri mai mici și persoanele cu dizabilități psihosociale

Problemele de sănătate mintală generate de pandemia de COVID-19 devin din ce în ce mai complexe și, fără o acțiune urgentă din partea UE și a statelor sale membre, acestea va continua să aibă consecințe imediate și pe termen lung, inclusiv asupra sistemelor de sănătate. Consiliul de Miniștri a solicitat în 2019 elaborarea unei strategii europene cuprinzătoare în domeniul sănătății mintale, și același lucru a făcut Parlamentul în rezoluția sa din 2020 referitoare la strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice, însă de atunci s-au înregistrat puține progrese.

Ultima actualizare: 29 iulie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate