Întrebare parlamentară - E-004160/2021(ASW)Întrebare parlamentară
E-004160/2021(ASW)

Răspuns dat de dna Dalli în numele Comisiei Europene

Comisia monitorizează situația din toate statele membre, inclusiv din România. La câteva luni de la pronunțarea hotărârii Coman[1], Comisia s-a adresat statelor membre sugerând/solicitând posibile modificări în vederea alinierii legislației lor naționale la această hotărâre. Atunci când apar probleme din aceste răspunsuri sau din alte surse, Comisia poartă dialoguri specifice cu statele membre (a se vedea mai jos cu privire la autoritățile române).

Această hotărâre a fost pronunțată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) — decizie preliminară. Prin această procedură, instanțele naționale au posibilitatea sau obligația, în cazul instanțelor de ultim grad de jurisdicție, de a solicita Curții o interpretare a dreptului UE. Această interpretare este obligatorie pentru toate instanțele naționale. Curtea Constituțională a României a luat în considerare această hotărâre într-o decizie ulterioară afirmând că dispozițiile legislației române care interzic căsătoria între persoane de același sex sunt constituționale numai în măsura în care acestea recunosc un drept de ședere în temeiul legislației UE. Comisia urmărește plângerea CHAP (2019)3147 atât cu reclamanții cât și cu autoritățile române, dar, pe baza informațiilor actuale, se pare că, în acest caz specific, refuzul de a acorda dreptul de ședere soțului de același sex al unui resortisant care se întoarce în țară nu a fost justificat de faptul că, în România, căsătoria între persoane de același sex nu este recunoscută prin lege.

Articolul 267 din TFUE nu conține dispoziții privind punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești bazate pe procedura deciziilor preliminare. Cu toate acestea, interpretările furnizate de Curte fac parte din dreptul UE, iar Comisia poate decide să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE în cazul în care consideră că un stat membru nu și-a îndeplinit o obligație în temeiul tratatelor.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate