Întrebare parlamentară - E-004160/2021Întrebare parlamentară
E-004160/2021

Punerea în aplicare a hotărârii Coman

Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-004160/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Sophia in 't Veld (Renew), Moritz Körner (Renew), Karen Melchior (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Irène Tolleret (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Ramona Strugariu (Renew)

În iunie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat hotărârea Coman, recunoscând că soții de același sex sunt soți conform legislației UE privind libera circulație. În temeiul acestei hotărâri, în iulie 2018, Curtea Constituțională a României a reafirmat dreptul la viața de familie al cuplurilor de același sex. În ciuda acestui fapt, nu toate autoritățile statelor membre pun în aplicare hotărârea în legislația națională și în cazuri specifice. Împreună cu organizația LGBTI ACCEPT, din România, cuplul Coman-Hamilton s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului pentru a soluționa nepunerea în aplicare a hotărârii CJUE. O plângere oficială (CHAP(2019)3147) a fost prezentată Comisiei cu privire la un caz similar. Unul din partenerii acestui caz a fost amenințat cu expulzarea.

Ultima actualizare: 21 septembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate